Alla dessa fanatiker, hur kan man bli så färgad, så blind, så mordisk av sin så kallade övertygelse. Att samma misstag måste upprepas gång på gång. Människor som är helt utanför denna fanatism blir skyldiga offer. Det finns inte ord,  var och en blir salig på sin tro sägs det ju. Varför kan man inte lämna andra utanför sin egna övertygelse. 

Man blir tom i själen av all ondska. I dag är detta land återigen i mitt hjärta.

Men störst av allt är kärleken,